hren
hren

O nama

Uloga

Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP) predstavlja dodanu vrijednost uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u razvoju hrvatskog vrhunskog sporta. Namjera osnivanja CIRSP-a je unapređenje znanstveno-stručne i informatičko-tehnološke potpore u pripremi naših najboljih sportaša i ekipa za nastupe na najvažnijim međunarodnim natjecanjima.  Budući da uspjesi hrvatskih vrhunskih sportaša jačaju ugled i poziciju Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, ulaganje u njihovu pripremu logičan je put prema vrhunskim sportskim ostvarenjima.

Ustroj

CIRSP je mobilni i agilni sustav podrške sportskim stručnjacima koji svoje usluge pruža tamo gdje žive i pripremaju se hrvatski vrhunski sportaši. CIRSP se sastoji od centralnog ureda u Zagrebu i regionalnih ureda koji će se osnivati u Splitu, Rijeci i Osijeku, ali, prema potrebi i u drugim regionalnim sportskim centrima u Republici Hrvatskoj.

Radna tijela

Ravnatelj
Izvršni odbor
Kolegij voditelja odjela
Stručni trenerski savjet

Odjeli

Stručni i znanstveni rad u okviru CIRSP-a odvija se u odjelima. Svaki odjel ima svog voditelja koji koordinira radom stručnjaka i znanstvenika u određenom području.

Odjeli (sektori) unutar CIRSP-a jesu:

Zdravstveni odjel (CIRSP u suradnji sa Zdravstvenom komisijom HOO-a)

 1. Voditelj odjela – Marko Jakopović
 2. Zdravstveni odjel CIRSP-a, u suradnji sa Zdravstvenom komisijom HOO-a, skrbi o osiguravanju dostupnosti sportaša za trening i natjecanje. Najvažnije aktivnosti zdravstvenog odjela jesu:
  1. Posredovanje u organizaciji medicinskih dijagnostičkih postupaka
  2. Posredovanje u organizaciji medicinskih intervencija za liječenje i rehabilitaciju sportskih ozljeda
  3. Sudjelovanje u kreiranju preventivnih strategija i programa sportske pripreme usmjerenih na smanjenje broja i težine sportskih ozljeda
  4. Sudjelovanje u kreiranju preventivnih strategija i programa sportske pripreme usmjerenih na zaštitu mentalnog zdravlja sportaša
  5. Stvaranje baze znanja o zaštiti i unapređenju zdravlja sportaša
  6. Organiziranje usavršavanja zdravstvenih djelatnika i sportskih stručnjaka u području zaštite i unapređenja zdravlja sportaša
  7. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja zdravlja u sportu

Odjel za kondicijsku pripremu sportaša

 1. Voditelj odjela – Pero Kuterovac
 2. Odjel za kondicijsku pripremu skrbi o unapređenju kondicijske pripreme sportaša. Najvažnije aktivnosti Odjela za kondicijsku pripremu sportaša jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju i organizaciji kondicijskih dijagnostičkih postupaka
  2. Sudjelovanje u planiranju, programiranju i provedbi kondicijske pripreme sportaša
  3. Sudjelovanje u kreiranju preventivnih strategija i programa sportske pripreme usmjerenih na smanjenje broja i težine sportskih ozljeda
  4. Stvaranje baze znanja o kondicijskoj pripremi sportaša
  5. Organiziranje usavršavanja kondicijskih trenera i sportskih stručnjaka u području kondicijske pripreme sportaša
  6. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja kondicijske pripreme sportaša

Odjel za psihološku pripremu sportaša

 1. Voditelj odjela – Igor Čerenšek
 2. Odjel za psihološku pripremu sportaša skrbi o unapređenju psihološke pripreme sportaša. Najvažnije aktivnosti Odjela za psihološku pripremu sportaša jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju i organizaciji psiholoških dijagnostičkih postupaka
  2. Sudjelovanje u planiranju, programiranju i provedbi psihološke pripreme sportaša
  3. Sudjelovanje u kreiranju preventivnih strategija i programa sportske pripreme usmjerenih na usmjerenih na zaštitu mentalnog zdravlja sportaša
  4. Stvaranje baze znanja o psihološkoj pripremi sportaša
  5. Organiziranje usavršavanja psihologa i sportskih stručnjaka u području psihološke pripreme sportaša
  6. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja psihološke pripreme sportaša

Odjel za oporavak sportaša (CIRSP u suradnji sa Zdravstvenom komisijom HOO-a)

 1. Voditelj odjela – Luka Milanović
 2. Odjel za oporavak sportaša skrbi o unapređenju oporavka sportaša. Najvažnije aktivnosti Odjela za oporavak sportaša jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju i organizaciji praćenja opterećenja, umora i oporavka sportaša
  2. Sudjelovanje u planiranju, programiranju i provedbi protokola i procedura oporavka u sportskoj pripremi
  3. Stvaranje baze znanja o oporavku sportaša
  4. Organiziranje usavršavanja sportskih stručnjaka u području oporavka sportaša
  5. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja oporavka sportaša

Odjel za životni stil (i blagostanje) sportaša (CIRSP u suradnji s Karijernim centrom za sportaše HOO-a)

 1. Voditelj odjela
 2. Odjel za životni stil (i blagostanje) sportaša skrbi o unapređenju životnog stila sportaša. Najvažnije aktivnosti Odjela za životni stil (i blagostanje) sportaša jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju strategija unapređenja životnog stila sportaša, a posebno u području:
   1. Prehrane
   2. Sna
   3. Organizacije vremena i obveza
   4. Društvenog života
   5. Izbjegavanja ovisnosti
  2. Stvaranje baze znanja o životnom stilu sportaša
  3. Organiziranje edukacija sportaša i sportskih stručnjaka u području kondicijske pripreme sportaša
  4. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja životnog stila sportaša

Odjel za analizu sporta i sportske izvedbe

 1. Voditelj odjela – Damir Sekulić
 2. Odjel za analizu sporta i sportske izvedbe skrbi o provedbi analitičkih postupaka u području različitih sportskih specijalnosti. Najvažnije aktivnosti Odjela za analizu sporta i sportske izvedbe jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju i organizaciji analitičkih postupaka (biomehanika, biokemija, sportska fiziologija, notacijska analiza…)
  2. Stvaranje baze znanja o analitičkim postupcima u području sporta i sportske izvedbe
  3. Organiziranje usavršavanja sportskih stručnjaka u području analize sporta i sportske izvedbe
  4. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata iz područja analize sporta i sportske izvedbe

Odjel za identifikaciju talenata i dugoročnu sportsku pripremu

 1. Voditelj odjela – Luka Milanović
 2. Odjel za identifikaciju talenata i dugoročnu sportsku pripremu skrbi o unapređenju sustava identifikacije talenata i sustava dugoročne sportske pripreme. Najvažnije aktivnosti Odjela za identifikaciju talenata i dugoročnu sportsku pripremu jesu:
  1. Sudjelovanje u kreiranju i organizaciji selekcijskih dijagnostičkih postupaka
  2. Sudjelovanje u planiranju, programiranju i provedbi dugoročne sportske pripreme
  3. Stvaranje baze znanja o identifikaciji talenata i dugoročnoj sportskoj pripreme
  4. Organiziranje usavršavanja sportskih stručnjaka u području identifikacije talenata i području dugoročne sportske pripreme
  5. Kreiranje i provedba primijenjenih znanstveno-istraživačkih projekata u području identifikacije talenata i području dugoročne sportske pripreme

Broj odjela u CIRSP-u se s vremenom može mijenjati sukladno potrebama vrhunske sportske pripreme.

Centralni ured CIRSP

Zagreb

Centralni ured CIRSP

Zagreb

Regionalni ured CIRSP

Split

Regionalni ured CIRSP

Split

Regionalni ured CIRSP

Rijeka

Regionalni ured CIRSP

Rijeka

Regionalni ured CIRSP

Osijek

Regionalni ured CIRSP

Osijek

Drugi regionalni centri

Drugi regionalni centri

Područje rada

Svi odjeli svoj rad temelje na eksploataciji postojećih svjetskih znanja i na inovativnim praktičnim rješenjima u području sportske pripreme. Pri tome se koriste:

 • najnovijim dostignućima sportskih znanosti i praktičnih iskustava eksperata (analitička, dijagnostička, metodološka i programska znanja),
 • dostignućima informatičkih znanosti (hardverska i softverska rješenja) i
 • inovativnim rješenjima visokih tehnologija (novi materijali, uređaji i mikrotehnologije…)

U svakom od područja djelovanja (zdravlje, kondicijska priprema, psihologija, oporavak, životni stil, analiza sporta i sportske izvedbe), članovi i suradnici CIRSP-a pomažu stručnim sportskim timovima koji pripremaju najbolje hrvatske sportaše u traženju i provedbi najučinkovitijih rješenja u osnovnim segmentima sportske pripreme:

 • dijagnostici treniranosti (medicinska, morfološka, biomehanička, biokemijska, fiziološka, motorička, psiho-sociološka, tehničko-taktička)
 • sportskom treningu (metodika, planiranje, programiranje i provedba sportskog treninga)
 • kontroli opterećenja, umora, treniranosti (interni i eksterni monitoring)
 • oporavku (primarne, biomedicinske i psiho-sociološke metode)
 • maksimiziranju natjecateljske izvedbe (neposredna priprema i nastup na natjecanju)

Također, CIRSP će davati podršku stručnim sportskim timovima u posebno zahtjevnim dopunskim segmentima sportske pripreme:

 • putovanju i cirkadijalnoj prilagodbi (jet-leg, klimatska i vremenska adaptacija…)
 • ergonomiji osnovnih životnih uvjeta i sportskih aktivnosti (posebni dizajn odjeće, obuće, namještaja, sportskih rekvizita i opreme…)
 • treningu i natjecanju u specifičnim ambijentalnim i meteorološkim uvjetima (hipoksija, visoka vlaga, snažan vjetar, obilna kiša…)
 • posebnim javno - zdravstvenim okolnostima (COVID-19 pandemija, cijepljenje zbog putovanja u rizične zemlje, nagle klimatske promjene…)
 • životnom stilu i dualnoj karijeri sportaša (obiteljski i profesionalni odnosi, financije, obrazovanje/edukacija, menadžment slobodnog vremena…)

Kadrovi

U rad CIRSP-a kroz različite odjele uključeni su:

 • Stručnjaci i znanstvenici iz područja:
  • medicine,
  • kineziologije,
  • psihologije,
  • nutricionizma,
  • informatike i
  • eksperti iz drugih dodirnih područja sportske pripreme
 • Sportski treneri
 • Inženjeri
 • Analitičari
 • Laboranti
 • Administrativni djelatnici
 • Doktorandi i studenti praktikanti

Suradne ustanove

U radu CIRSP-a sudjeluju i suradne ustanove koje su svojim djelokrugom rada povezane s istraživanjem i razvojem vrhunske sportske pripreme:

 • Znanstveno-nastavne ustanove (sveučilišta, fakulteti, instituti, istraživački i razvojni centri)
 • Zdravstvene ustanove (klinički bolnički centri, bolnice, poliklinike)
 • Strukovne udruge (udruge sportskih trenera, udruge zdravstvenih djelatnika, udruge psihologa…)
 • Gospodarski subjekti (kompanije povezane s različitim područjima sportske pripreme)

Način rada

CIRSP neposredno surađuje s Nacionalnim sportskim savezima i stručnim timovima koji skrbe o vrhunskim sportašima. Stručni timovi se neposredno obraćaju CIRSP-u s upitima za stručnu i znanstvenu potporu.

Način rada
Način rada

Projektne aktivnosti CIRSP-a vezane za transfer znanja usmjerene su prema stručnoj i znanstvenoj potpori sportskim trenerima i njihovim stručnim timovima koji pripremaju hrvatske vrhunske sportaše za najvažnija međunarodna natjecanja. Osnovne aktivnosti CIRSP-a usmjerene na transfer znanja jesu:

 • Pretraživanje svjetskih stručnih (ekspertna znanja svjetskih stručnjaka) i znanstvenih (kineziologija, sportska medicina, fiziologija, biomehanika, biokemija, psihologija, nutricionizam…) izvora informacija i formiranje baze podataka koje su dostupne hrvatskim sportskim stručnjacima
 • Izrada posebnih stručnih i znanstvenih projekata na temelju potreba stručnih timova iz pojedinog sporta (medicinska skrb, kondicijska priprema, psihološka priprema, prehrana, oporavak, analiza sporta i sportske izvedbe, životni stil sportaša…)
 • Provedba aplikativnih znanstvenih istraživanja koji rješavaju specifične probleme iz područja sportske pripreme u pojedinim sportovima
 • Organizacija stručnih skupova (seminara, kongresa, konferencija, simpozija) i izdavanje stručne literature (časopisi, knjige, newsletter) s temama iz područja sportske pripreme te pokretanje dodatnih stručnih edukacija za kadrove u sportu i/ili usmjeravanje stručnih kadrova za uključenje u edukativne programe nacionalnih i međunarodnih institucija koje djeluju ili su povezane s predmetnim područjem
 • Savjetovanje i diskusije (individualno i u malim grupama) s članovima pojedinih nacionalnih stručnih timova u traženju rješenja za pojedine probleme iz područja sportske pripreme
 • Poticanje usavršavanja stručnih kadrova u sportu putem razmjene stručnih kadrova u okviru međunarodnih institucija i organizacija (sporazumi o suradnji HOO-a s drugim NOO-ima)
 • Izdavanje smjernica za pojedina područja stručnog rada (consensus statements) temeljenih na znanstvenim dokazima i ekspertnim iskustvima