hr
hr

Sekcija je zatvorena za neregistrirane korisnike

Praćenje trenažnog i natjecateljskog opterećenja – individualni pristup u vrhunskoj košarci. Prikaz praćenja trenažnog i natjecateljskog opterećenja u košarci s naglaskom na individualnim pristupom u kondicijskoj pripremi košarkaša.

Related Posts