hr
hr

Sekcija je zatvorena za neregistrirane korisnike

Kvantifikacija, interpretacija i praćenje asimetrija u sportu. Dijagnostika, interpretacija dobivenih podataka te kontrola i praćenje asimetričnosti kod sportaša i u sportu. 

Related Posts