hr
hr

Sekcija je zatvorena za neregistrirane korisnike

U početku učenja vježbi disanja možemo se koristiti tehnikom potpunog daha. Način izvođenja vježbe opisan je u videu.

Related Posts